วันนี้ Clearvision จะพามารู้จักโลกของคนสายตาสั้นกันค่ะโดยค่าสายตาแต่ค่านั้นจะเป็นตัวบ่งบอกความไม่ชัดเจนของภาพที่เห็น ยิ่งค่าติดลบมากเท่าไร ภาพที่เห็นก็จะยิ่งเลือนลานมากเท่านั้น