รู้หรือไม่ว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ ส่งผลให้เกิดอาการแสบตาและมีน้ำตาไหลออกมา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอาการตาแห้งได้ อาการตาแห้งมีสาเหตุมาจากการใช้สายตามากเกินไปหรือดื่มน้ำน้อย ทำให้น้ำมาหล่อเลี้ยงในตาไม่เพียงพอ และหากปล่อยให้อาการนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ อาจทำให้กระจกตาไม่เรียบ ผิวดวงตาขุ่นมัวได้นะคะ